Hodowla zwierzat str 55

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym i wyglądowi definicję konglomeratu tkanek, z których główną jest tkanka mięśniowa, wykonywana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z ważnych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako element ludzkiego pokarmu jest już od czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego zaprezentowało się ekonomicznym sposobem na dostarczanie organizmowi sporych ilości energii. Prawdopodobnie przejście na utrzymanie mięsa stanęło więc w terminie zlodowaceń, kiedy trudniej było kupić pokarm roślinny i spożywanie mięsa stało się drinku z charakterystycznych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów żywych. Powstanie wegetarianizmu zostało wykonane zwróceniem opinie na aspekty dobre i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt hodowanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, ponieważ jest zatem idea propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu prezentuje się świadome i pozytywne wyłączenie z częstej diety mięsa, w obecnym dodatkowo ryb oraz owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek artykułów pochodzenia zwierzęca, czy nie tylko mięsa, a i jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Istnieje zatem kierunek życia połączony z konkretnymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na terenie subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., i za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej ma się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury dobrej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal część ludzi spożywa mięsa z obecnych tychże przyczyn, co w porze lodowcowej. Zanim nie zostaną stworzone satysfakcjonujące dla konsumentów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa jeszcze będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez długi chwila będą bawiły się dużą rzeszą klientów.