Ewidencja produkcji i obrotu ziemniakow

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, głównie w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w innej walucie jest możliwa?

W kontaktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a też do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, które powinny znajdywać się na rachunku fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Formexplode

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są i w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w nauka § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w interesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile a czasu zmiany; zapisania daty i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w pamięci fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać zrealizowane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż materiałów na praca konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w funkcję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została zobrazowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte artykuły ma być otrzymywana w euro, w okresie jak wartość umowie będzie zaprezentowana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.